Dokumendi näidised

Käesoleval lehel pakume TASUTA allalaadimiseks erinevaid dokumendipõhjasid ja -näidiseid. Ärge kulutage oma aega dokumentide nullist koostamiseks ja laadige vajalik näidis alla meie lehelt. Vajaliku dokumendi puudumisel andke meile sellest teada. Piisava huvi tekkimisel lisame vajaliku dokumendi.

Faili allalaadimiseks valige parempoolsest alammenüüst kategooria ja klikake huvipakkuva dokumendi nimetusele. Dokumendi otsimiseks saate kasutada lehe ülanurgas olevat otsingu akent.

Enne dokumentide allalaadimist lugege kindlasti ka allolevaid kasutustingimusi.

Kasutustingimused

Kasutustingimustega nõustumisel võib kasutaja käesoleval lehel asuvaid faile piiramatult tasuta alla laadida. Failide kasutamine toimub iga kasutaja omal vastutusel. Failide autorid teevad endast sõltuva korrektsete töövahendite loomiseks, kuid ei võta vastutust nende failide kasutamisel tekkivate võimalike tagajärgede ega otseste või kaudsete kahjude eest. Kasutustingimustega mitte nõustumisel ei ole failide allalaadimine ja kasutamine lubatud.

Raamatupidamine

Lähetus

Autokasutus

Välislähetuse korraldus
Töölähetuse korraldus (Eestisisene)
Sõidupäevik (isiklik auto)
Sõidupäevik (ettevõtte auto, 1 kasutaja)
Sõidupäevik (ettevõtte auto, mitu kasutajat)

Kassa

Kulutused/Töötasu

Kassa sissetuleku order
Kassa väljamineku order
Kuluaruanne
Maksuvaba tulu arvestamise avaldus

Maksud

Aastaaruanne

e-maksuameti volituse koostamine Aastaaruande esitaja määramine
Majandusaasta aruande allkirjastamine

Tööõigus

Tööleping

Puhkus

Tööleping
Töölepingu tingimuste muutmine
Töölepingu erakorraline lõpetamine Tööandja poolt
Töölepingu lõpetamise avaldus Töötaja poolt
Puhkuse avaldus
Puhkuse ja lapsepuhkuse avaldus

Muud

 
Töökorralduse reeglid
Koolituskulude hüvitamise kokkulepe
Hoiatus

Võlaõigus

Lepingud

Võlad

Juhatuse liikme leping
Juhtimisteenuse osutamise leping
Käsundusleping
Töövõtuleping
Agendileping
Laenuleping
Meeldetuletus e-kiri
Meeldetuletus lihtne
Meeldetuletus
Meeldetuletus korduv
Meeldetuletus korduv viivisega
Meeldetuletus korduv arve loeteluga

Pretensioonid

Reklamatsioon kahjunõudega

Muud

Osanike otsused

Muud lepingud

Ainuosaniku otsus juhatuse liikme muutmine
Ainuosaniku otsus firma nime muutmisest
Komisjonileping
Kasutusvalduse leping
Autorileping
Mitteeluruumi üürileping

Põhikiri

Põhikiri