Kasulikud lingid

Raamatupdiamise aluseid reguleerivad sedused, määrused:

seadus olulised viited: §-d ja määrused
Maksukorralduse seadus § 57.  Raamatupidamisarvestuse ja arvestuse pidamise kohustus
§ 58.  Dokumentide säilitamise kohustus
m: Elektroonilisel kujul säilitatavate dokumentide loetava kujuga elektrooniliseks andmestikuks teisendamise nõuded
Raamatupidamise seadus § 12. Raamatupidamise dokumentide säilitamise kohustus
Äriseadustik § 60. Majandusaasta aruande esitamata jätmine
Arhiiviseadus m: Arhiivieeskiri
Lisa1  Arhiivivormingud
m: Asjaajamiskorra ühtsed alused
Avaliku teabe seadus
Digitaalallkirja seadus
Isikuandmete kaitse seadus