Maksud Eestis 2013

Aktuaalset maksudest Eestis
Maksud töötasudelt

21% kinnipeetav tulumaks ;
juriidilisel isikul 21/79 netosummast
33% sotsiaalmaks ;
sotsiaalmaksu kuumäär on 290 EUR
1% ettevõtja töötuskindlustus palkadelt ;
2% töötaja tasust kinnipeetav töötuskindlustus ;
1,0% / 2,0% pensionikindlustus + riik 4%
Tulumaksuvabamiinimum ühes kuus 144 eurot, aastas 1728 eurot

Käibelt
Käibemaksumäär Eesti Vabariigis on 20%, välja arvatud erandid, mis on sätestatud Käibemaksuseadus (KMS) paragrahv 15.
Käibemaks raamatutelt, ravimitelt ning majutusteenustelt on 9% ;
Käibemaks ekspordil ning ühendusesisese käibe puhul on 0% ;
Maksuvaba käive (KMS paragrahv 16) – universaalne postiteenus, tervishoiu teenus, hambaraviteenus, kindlustus jm teenused :

Muud maksud
Tallinna müügimaks 1% ;
Kvartaalse müügimaksu baasi arvestatakse käibemaksuta müügitulud/1,01 ehk 50 000 eurose kvartaalse netokäibega ettevõtte müügimaks on 495 eurot.

Vastuvõtukulud ning erisoodustuskulud
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär – kumuleeruvalt 32 eurot/kuus +2% palgafondist ;
Maksud erisoodustustelt (kulutused oma töötajatele) 21% tulumaks (netosummalt arvestatakse maks 21/79) +33% sotsiaalmaks ;
Näitena arvestatakse 100 euroselt erisoodustuselt tulumaksu 26.58 eurot + sotsiaalmaksu 41.77 eurot; Deklareerimisel arvestatakse maksud ühe eurosendi täpsusega;

Ettevõtluses kasutatavad sõiduvahendid
Detailsed sõidupäevikud
Erasõidud tuleb töötajal kompenseerida 0.3 eurot/km;
Sõidupäevikute puudumisel arvestatakse erisoodustuse maksud summalt 256 eurot, millest tekib tulumaksukohustus summas 68.05 eurot ning sotsiaalmaks 106.94 eurot.

Dividendid
Dividendid maksustatakse Eestis 21% ettevõtte tulumaksuga. Netosummalt on arvestus 21/79.
10 000 eurose väljamakse puhul tekib tulumaksukohustus 2658.23 eurot;

MKS alusel määratud trahvid jms.

MKSi alusel määratud trahvid, sunnirahad, maksuintressid maksustatakse tulumaksuga 21%

NB ! Käesoleval lehel kajastatud maksude nimekiri kajastab vaid olulisemaid kehtivaid makse ning seega ei ole lõplik. Täiendavat infot maksude kohta leiate Eesti Maksu-ja Tolliameti lehelt ning ka Riigiteataja andmebaasidest.