Hinna kujundusest

Teenuse hind, mida kajastab hinnakalkulaator on kuupõhine ja lähtub pikema perioodi keskmistest mahtudest. 
Jooksvalt me kannete üle arvet ei pea.
Klientidega oleme huvitatud pikaajalisest ja vastastikku kasulikust koostööst.
 Sellest tulenevalt teeme parima, et kehtestada õiglased teenuse hinnad.

Heaks võimaluseks teenusehinna madalal hoidmiseks on:

 • Koostada koos reeglistik mis väldiks mõlemapoolset ajakulu. 
(Läbimõtlemata koostöökorraldus kasvatab ajakulu mis omakorda survestab teenuse hinda.)
 • Kasutada koostöövõimalusi läbi online teenuste (emailid, dokumendihaldus, serverid), mis vähendavad oluliselt raamatupdaja koormust.
 • Suurte dokumendimahtude korral on kliendil mõistlik kasutatda raamatupidajaga ühist tarkvara, rakendades seal oma töötajaid (näiteks laohoidja, kliendihaldur, sekretär). See väldib oluliselt dubleerivat dokumentide käsitlemist.

Pahatihti tekib ikkagi välditavaid ajakulusid raamatupidajale, mida tuleks vältida:

  • Hakkivad telefonikõned jooksvates küsimustes millele saaks klient ise kiirelt vastused infosüsteemist või internetist.
  • Sorteerimata dokumendid – segamini erinevad üksused, firmad, isiklikud dokumendid jne.
  • Kannetele aluseks olevate alusdokumentide sealhulgas lepingute puudumine.
  • Tagantjärgi väljailmuvad dokumendid, mis toovad kaasa juba tehtud töö ületegemist.
  • Teineteisest möödarääkimine, kus mõlemad pooled eeldavad, et teine pool on asjaga kursis st. räägitakse erinevates “keeltes” (Raamatupidamise loogika versus Äriloogika.)
  • Läbimõtlemata kulude struktureeritus millest tekib palju aeganõudvaid küsimusi raamatupidajale

IGALE UUELE KLIENDILE ESIMENE KUU RAAMATUPIDAMISTEENUS TASUTA!