Kompetents

Meie teenus on suunatud:

1. Eestis ja EU-s tegutsevatele firmadele
2. Firmad, kes tegelevad EU siseste teenuste ja kaupade müügiga.
3. Soome raamatupidamine
4. Soome, Rootsi, Norra ehitus ja muud teenused
5. Ettevõtted, kelle põhitegevus on export, import

Meie töötajad on kokku puutunud erineva suurusega ja paljudel erinevatel aladel tegutsevate ettevõtetega ning andnud neile igakülgset abi raamatupidamise alal. Seda alates raamatupidamise korrastamisest, sisseseadmisest, eeskirjade ja kontoplaanide koostamisest, kuni jooksva raamatupidamistöö tegemiseni. On töötanud maksuametis ja omavad kõrgharidust raamatupidamises.

Omame kompetentsi äri ja maksualases nõustamises. Anname nõu kaasaegse raamatupidamise süsteemide sisseseadmises.

Meie tugevused:

  • erialane haridus ja pikaajaline ning mitmekülgne töökogemus
  • maksuametis  töötamise kogemus
  • palgatöötaja ja eraettevõtja kogemus
  • rahvusvaheline ettevõtluskogemus
  • omame kompetentsi maksu-, finants- ja ärialases nõustamises

Üldjuhul hõlmab raamatupidamisteenus finantsraamatupidamist, kokkuleppel kliendiga võtame enda kanda aga ka kliendi müügidokumentide koostamise, ostudokumentide arvelevõtmise, pangaülekannete sooritamise ja muud sarnased toimingud.

Raamatupidamisteenus katab ka pideva ja erakorralise suhtlemise maksuametiga, statistikaametiga, äriregistri ja haigekassaga. Samuti regulaarset maksudeklaratsioonide ja aastaaruande koostamist ning esitamist.

Sõltuvalt kliendi soovist ja vajadusest toimub kogu töö meie ruumides või viibib meie töötaja regulaarselt kokkulepitud aegadel kliendi juures ja teostab tööd osaliselt või täielikult kohapeal.

Raamatupidamisteenuse osutamiseks kasutame terminalserveril baseeruvat tarkvaralahendust, mis võimaldab soovi korral ka kliendil otsesidet oma ettevõtte raamatupidamisandmetega.

Äramärkimist väärib ka asjaolu, et meie teenuse kasutamine võimaldab ettevõttel maandada üksikisiku ehk “oma” raamatupidajaga seotud riskid ja vabaneda järgnevatest probleemidest: raamatupidamisbüroo ei lähe puhkusele ega haigestu, ei lähe konflikti kaastöötajatega ja ei saa tekitada turvariske ettevõtte varadele.