Lähetuse majutuskulud on maksuvabad

Postitatud: 13 jaanuar, 2013

Alates 01.01.2012 kaotati lähetusega seotud majutuskulude maksuvaba piirmäär ja vabastati majutuskulud erisoodustusmaksust. Nüüdsest loetakse majutuskulu ettevõtlusega seotud kuluks sõltumata selle suurusest. Oluline on korrektse algdokumendi olemasolu.