Teenus

 Raamatupidamise online teenus ärikliendile

AU Online Accouting pakub online raamatupidamise ja dokumentide digitaalse arhiveerimise teenust.

-Online raamatupidamise teenuse aluseks on ettevõtte eri osakondade või allüksuste töö Interneti ühises andmebaasis, millega kaasneb dokumentide/andmete vaid ühekordse sisestamise vajadus.

-Suurte dokumendimahtude korral on kliendil mõistlik kasutatda raamatupidajaga ühist tarkvara, rakendades seal oma töötajaid (näiteks laohoidja, kliendihaldur, sekretär). See väldib oluliselt dubleerivat dokumentide käsitlemist, sisestamist.

Algdokumentide ja lepingute säilitamine

Digitaliseermine – elektrooniliselt või paberdokumendilt metainfo tuvastamine ja digidokumentide metaandmete lisamine.

Skanneerimine ja metaandmete lisamine digidokumentidele.

-jooksval aruandlusperioodil digitaalselt esitatud raamatupidamisdokumentide digitaliseerimine TASUTA !