Online raamatupidamine

-Online raamatupidamise teenuse aluseks on ettevõtte eri osakondade või allüksuste töö Interneti ühises andmebaasis, millega kaasneb dokumentide/andmete vaid ühekordse sisestamise vajadus.

-Suurte dokumendimahtude korral on kliendil mõistlik kasutatda raamatupidajaga ühist tarkvara, rakendades seal oma töötajaid (näiteks laohoidja, kliendihaldur, sekretär). See väldib oluliselt dubleerivat dokumentide käsitlemist, sisestamist.

Klient:

 • Teeb ülekanded internetipangas
 • edastab elektrooniliselt (või paberkandjal) kõik vajalikud algdokumendid raamatupidajale
 • kokkuleppel sisestab müügi- ja/või ostuarved

Raamatupidaja:

 • Sisestab müügi- ja ostuarved
 • Teeb kliendi esitatud algdokumentide põhjal raamatupidamise kanded
 • Teeb palga- ja maksuarvestused
 • Koostab ja esitab aruanded maksuametile
 • Koostab aastaaruande ja valmistab ette esitamiseks Äriregistrile
 • Annab kliendile nõu ja infot raamatupidamise kohta.
 • Arhiveerib dokumendid digitaalselt

Vajadusel:

 • Valmistab internetipangas ette tasumisele kuuluvad maksekorraldused
 • Vajadusel digitaliseerib dokumendid arhiveerimiseks (skanneerib)

Lisaväärtused:

*Alati on pädev raamatupidaja saadaval.


* Kaob vajadus kindla koha ja arvuti järele.


* Kaob vajadus tegeleda teatud keeruliste IT küsimustega.


* Avaneb ligipääs 24 h / 7 päeva nädalas oma andmetele igast maailmanurgast.


* Võimalus rakendada teisi töötajaid samaaegselt AU Online Accounting raamatupidajaga ühisesse majandustarkavarasse infot sisestama.