Raamatupidamise teenus ärikliendile

Teenuse sisu ärikliendile:

Klient:

  • Teeb ülekanded internetipangas
  • edastab elektrooniliselt (või paberkandjal) kõik vajalikud algdokumendid raamatupidajale

Raamatupidaja:

  • Sisestab müügi- ja ostuarved
  • Teeb kliendi esitatud algdokumentide põhjal raamatupidamise kanded
  • Teeb palga- ja maksuarvestused
  • Koostab ja esitab aruanded maksuametile
  • Koostab aastaaruande ja valmistab ette esitamiseks Äriregistrile
  • Annab kliendile nõu ja infot raamatupidamise kohta.

Vajadusel:

  • Valmistab internetipangas ette tasumisele kuuluvad maksekorraldused
  • Vajadusel digitaliseerib dokumendid arhiveerimiseks, mille tulemusel muutuab raamatupidamine paberivabaks.