Muudatused 2012. aasta tulude deklareerimisel.

Suuremad muudatused 2012. aasta füüsilise isiku tulu deklareerimisel puudutavad kulutusi, mida saab tulust maha arvata.

Alates 2012. aastast võib maksumaksja eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kokku kuni 1920 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses oma sama maksustamisperioodi tulust. Aasta tagasi oli summa piiriks 3196 eurot.

Summaline piirang on ka vabatahtlikel kogumispensioni maksetel. Kui seni rakendati tulust maha arvamisel piirangut kuni 15% maksumaksja tuludest, siis nüüd tuleb arvestada ka summalise ülempiiriga, mis on kuni 6000 eurot aastas.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust saab maha arvata ja kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile edasi kanda metsa majandamisega seotud kulud. Samuti saab saadud kasu maksustamise edasi lükata kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.

Lisaks seadusest tulenevatele muudatustele pakub uuendusi ka maksu- ja tolliamet (MTA). MTA teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde: “Tänu MTA ja pankade koostööle saavad maksumaksjad sel aastal investeerimiskonto andmed saata pangast otse oma isiklikule tuludeklaratsioonile, seda analoogselt laenuintresside edastamisega,” ütles Udde. “Seni pidi maksumaksja kõik andmed käsitsi ise deklaratsioonile kandma, mõningatel juhtudel tuli deklaratsioonile sisestada sadu ridu,” lisas Udde.

Uue võimalusena pakub MTA lisaks tagastamisele kuuluva tulumaksu kogu summa jätmisele oma ettemaksukontole ka võimalust see osaliselt ettemaksukontole jätta.

 

Järgnevasse tabelisse on koondatud olulisemad muudatused 2012. aasta tulude deklareerimisel võrreldes 2011. aastaga.

2011 2012
Üldine mahaarvamiste piirang Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kokku kuni 3196 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust. Maksumaksja võib eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi maha arvata kokku kuni 1920 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust.
Mahaarvamise piirang Vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15% mahaarvamiste piirangut. Vabatahtliku kogumispensioni maksed – rakendatakse 15% mahaarvamiste piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot.
Kasvava metsa raieõigus ja metsamaterjali müük Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust sai maha arvata ja soovi korral edasi kanda metsa uuendamisega seotud kulud. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust saab maha arvata ja kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile edasi kanda metsa majandamisega seotud kulud. Samuti saab saadud kasu maksustamise edasi lükata kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile.
Tagastatava tulumaksu jätmine MTA-le Tagastatava tulumaksu jätmine MTA-le Tagastamisele kuuluva tulumaksu saab jätta nii osaliselt kui ka täies summas MTA-le.
Investeerimiskonto Investeerimiskonto andmed tuli maksumaksjal ise täita. Koostöös pankadega pakutakse eeltäidetud andmeid.